Co je dobré vědět o oceňování nemovitostí

Důvodů, proč je potřeba ocenit nemovitost, je mnoho a způsobů, jak postupovat, také. V následujících několika řádcích chceme laické veřejnosti podat základní informaci pro orientaci v nejběžnějších případech, se kterými se může setkat.


V současné době se často setkáte s oceněním nemovitosti pro účely získání hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření. Pokud chce klient úvěr, u něhož banka požaduje zajištění nemovitostí, musí doložit odhad nemovitosti v ceně obvyklé (rovněž se můžete setkat s pojmem tržní odhad). Takovýto odhad může zpracovat pouze odhadce, který má s konkrétní bankou nebo stavební spořitelnou uzavřenou smlouvu o spolupráci (tzv. smluvní odhadce banky). Odhadce vykonává svojí činnost na základě živnostenského oprávnění a zároveň může (ale nemusí) být soudním znalcem jmenovaným dle Zák.č.36/1967Sb. Požadavky na profesní odbornost smluvních odhadců si vždy stanovují konkrétní banky.


Dalším frekventovaným typem ocenění, je znalecký posudek o zjištěné ceně nemovitosti (rovněž se můžete setkat s pojmem administrativní ocenění). S takovýmto oceněním se běžně setkáte např. při platbě daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti). Poplatník daně (obvykle prodávající) je povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to místně příslušnému finančnímu úřadu (tj. podle umístění nemovitosti). Tuto povinnost musí poplatník splnit nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl povolen vklad práva do katastru nemovitostí. V některých případech je povinnou přílohou tohoto přiznání i znalecký posudek o ceně nemovitosti, platný v den nabytí nemovitosti novým vlastníkem. Takovýto posudek může podat pouze soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro oceňování nemovitostí.


Je velmi důležité vědět, že každý z výše uvedených dvou typů ocenění je zcela odlišný a vzájemně nezaměnitelný. Stává se, že klient, který potřebuje ocenění pro banku kvůli hypotečnímu úvěru, dostane do ruky od prodávajícího ocenění nemovitosti pro účely daně z nabytí nemovitých věcí a chce ho použít pro banku. Toto není možné! A rovněž není možné použít ocenění zpracované pro banku pro potřeby finančního úřadu. Navíc se tyto dva typy ocenění téměř vždy od sebe odlišují i výslednou cenou nemovitosti, a to v některých případech i velmi výrazně. Důležité je rovněž vědět, že banky a stavební spořitelny mají zpracovány svoje metodiky oceňování, z čehož vyplývá, že odhad obvyklé ceny podle metodiky jedné banky nemusí plně vyhovovat bance druhé, byť odhadnutá obvyklá cena bude v obou případech shodná.


Prvním dotazem odhadce/znalce při kontaktu s klientem by proto mělo být, pro jaký konkrétní účel klient ocenění potřebuje. Od toho se následně odvíjí vše, co s oceněním souvisí. Pokud si nebudete jisti, jaké ocenění potřebujete, případně jakým typem ocenění již disponujete, obraťte se na nás a my Vám rádi zdarma poradíme.

© Copyright 2005 :: Webdesign by JuraSOFT
Tato stránka dodržuje standard XHTML 1.0 Strict!